טכנולוגיה לשליטה ודיכוי אבק

טכנולוגיה לשליטה ודיכוי אבק

פיתוח מקורי של תערובת ייחודית המשולבת בננו-טכנולוגיה ומתוכננת לדיכוי אבק

DCT- PHOTO - AS IT IS.jpg